• Przetwarzanie danych medycznych. Czynności związane planowaniem i nadzorowaniem procesu zbierania i zapewnienia jakości danych w badaniu medycznym.
  • Dokumentacja badania. Tworzymy lub współtworzymy protokoły badań, druki CRF, raporty końcowe.
  • eCRF. Tworzenie i obsługa elektronicznego systemu zbierania danych dostosowanego do konkretnego projektu.
  • Dokumenty papierowe. Przygotowanie i wydruk dokumentacji papierowej (CRF, ICF)
  • Biostatystyka. Statystyczna analiza danych medycznych – od konsultacji w fazie przygotowania badania, planowania liczebności próby po raport zawierający tabele i wykresy gotowe do włączenia do raportu lub publikacji.
  • Edukacja. Szkolenia i  kursy w zakresie różnych aspektów analiz statystycznych oraz przetwarzania danych medycznych.